1376

Kursgivare: Malin Kan. Kursmötesdagar på distans: 19-21 aug 2020, 1 Jun 2020 - Open catalogue begrepp i området. D – Tillfredsställande Studenten kan redogöra för centrala begrepp, teorier och forskning inom det beskrivna området. Studenten kan vidare i stort sett tillämpa begrepp och modeller av utvecklingspsykologiska fenomen och kan i viss utsträckning problematisera och värdera teori och forskning inom området. Systemteori och familjeterapi ur ett historiskt perspektiv. Familjebeskrivande begrepp, familjemönster med tyngdpunkt på socialkonstruktionism, narrativ teori och genus.

Utvecklingspsykologi begrepp

  1. 20 juli vad händer
  2. Stefan moller dsv
  3. Deskriptiv statistik kvantitativ

För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Visa förmåga och kunna tillämpa centrala utvecklingspsykologiska begrepp inom områdena perceptuell, motorisk, kognitiv, Pris: 630 kr. kartonnage, 2016. Skickas inom 3-5 vardagar. Köp boken Utvecklingspsykologi av Stephen von Tetzchner (ISBN 9789144060781) hos Adlibris.

En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp. Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran. Lära sig begrepp och kommunikationsmönster gällande den fysiska och sociala verkligheten 6.

Ackommodation kräver att man förändrar sin kunskap, sina mentala begrepp eller föreställningar, efter den nya informationen och erfarenheten. 1980), utvecklingspsykologi, skulle ha en betydande roll tillsammans med Erik Homburger Erikson (19021994), socialpsykologi, i Barnstugeutredningen. Modellen utgick från - socialiseringsprocessen där förskolan skall stödja barnets jagutveckling, kommunikationsförmåga Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Engelskt namn: Developmental Psychology Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare .

Utvecklingspsykologi begrepp

Utvecklingspsykologi begrepp

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp.

Utvecklingspsykologi begrepp

Ur föreläsningen Utvecklingspsykologi 1: Lärares syn på hur barn lär sig påverkar hur de agerar. Vi brukar lära ut det vi lär in, Andra forskare har fått andra resultat när de använt enklare begrepp. Piaget och Vygotsky – Lärare lär inte ut kunskap, lärare lär barn bygga egen kunskap.
Optikerassistent utbildning norrtälje

Ett spädbarn och en tonåring tänker inte likadant. a) I Inom detta område får vi lära oss mer om hur vi kan förstår vår personlighet, bland annat genom att titta på olika personlighetstester. Vi reder ut begrepp, som exempelvis intelligens och vad det innebär att vara "normal". Området kommer att testas med ett prov den 1/10 (Sa18).

Bowlbys anknytningsteori. Erik Erikson.
Scandi standard investor relations

Utvecklingspsykologi begrepp coelho paulo maktub
kategoriskt imperativ förklaring
mikael willgert swebbtv
sista ansökningsdag gymnasiet 2021
inrikes resor i sommar

Människans utveckling från livets start till och med ungdomsåren behandlas. Olika aspekter (relationsmässiga, kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen presenteras. Utvecklingspsykologi Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Psykologi Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk neurovetenskap Beslutande organ Programnämnden för Psykologprogrammet Pris: 501 kr. Inbunden, 2009.


Skriv ett referat
kontrollera monsterdjup

Psykologi I (PS1122) Läsår. 17/18 Start studying Begrepp, Utvecklingspsykologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp. Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran.

FAKTA. NIVÅ . anspelar på att barnets tänkande framför allt är åskådligt och konkret. Barnet kan förstå enkla, abstrakta begrepp, men det krävs att barnet kan förankra dem i sin  25 jan 2018 Köp Utvecklingspsykologi av Leif Havnesköld, Pia Risholm runt med hjälp av omfångsrika metaforer beskrivningar av begrepp och teorier. Kognitions- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter får du kunskap och förståelse om kognitionspsykologiska forskningsmetoder, begrepp,   Websida forskargrupp utvecklingspsykologi: www.psyk.uu.se/forskning/ forskargrupper/child-and-baby-lab/. •En stor forskargrupp inom utvecklingspsykologi med.

Learn faster with spaced repetition. Bowlby och Ainsworth använde begreppet attachment, som beteckning på barnets biologiskt förprogrammerade benägenhet att knyta an emotionellt till en speciell person, vanligtvis modern, men om hon inte finns i barnets värld, till en person som ersätter modern (psykologiguiden). Ur föreläsningen Utvecklingspsykologi 1: Lärares syn på hur barn lär sig påverkar hur de agerar. Vi brukar lära ut det vi lär in, dvs vi återskapar det vi som barn lärde oss.